"Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Booxspace sp. z o.o. bierze udział w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Realizuje projekt: Innowacyjna platforma publikacji, promocji i dystrybucji dzieł literackich.

Strony informacyjne:

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.mswia.gov.pl