Wie kann man das Buch herausgeben?

Booxspace Service ermöglicht es, das Buch in elektronischer Form im EPUB Format und in traditioneller Papierform herauszugeben. Dank verfügbaren Instrumenten ist es möglich, das Buch im EPUB Format oder im Format, das von den Druckereien verlangt wird, zu konvertieren.

Przygotowanie rękopisu

Serwis przyjmuje pliki rękopisów w formatach: DOC, DOCX, ODT, RTF i TXT.

Aby książka została prawidłowo wydana tekst musi być prawidłowo sformatowany. Wszystkie rodzaje plików z wyjątkiem TXT umożliwiają takie formatowanie, dlatego nie zalecamy przygotowywać rękopisu w tym formacie.

Większość edytorów pozwala na formatowanie tekstu na dwa sposoby:

  • Bezpośrednie formatowanie tekstu polegające na zaznaczaniu fragmentów tekstu i przypisywaniu im odpowiednich atrybutów (np. rozmiar i rodzaj czcionki).
  • Formatowanie paragrafów przy pomocy styli polegające na przypisaniu odpowiedniego stylu do fragmentu.

Zalecamy drugi typ formatowania (oparty na stylach) jako podstawowy. Takie formatowanie umożliwi prawidłową konwersję na format EPUB. Dzieki temu będzie automatycznie generowany spis treści, zostanie zachowany podział na rozdziały. Bezposrednie formatowanie tekstu powinno być uzywane tylko w koniecznych przypadkach i mogą zdarzyć się sytuacje że po konwersji tekst nie będzie wyglądał zgodnie z oczekiwaniami.

Do formatowania eBooków należy użyć następujących styli:

  • Nagłówek 1 (h1) – główne rozdziały – najwyższy poziom w spisie treści
  • Nagłówek 2 (h2) – podrozdziały, działy
  • Nagłówek 3 (h3) – podpunkty, podrozdziały – najniższy poziom w spisie treści
  • Normalny (p) – pozostała treść książki

W obrębie stylu Normalnego można użyć formatowania bezpośredniego czyli np. zmienić wygląd czcionek (bold, italic, size), stosować listy numerowane, wyrównywać itp.

Nie ma konieczności używania wszystkich dostępnych stylów ale rękopis musi zawierać co najmniej styl Nagłowek 1 (tytuł,rozdział) i styl Normalny (treść). Style nagłówkowe należy używać sekwencyjnie czyli najpierw styl 1 potem 2 a następnie 3. Niespełnienie tego warunku może spowodować że konwersja może być niezgodna z oczekiwaniami.

Format EPUB jest formatem w którym nie ma sztywnego podziału na strony. Podział na strony wynika z wielkości ekranu urządzenia na którym treść jest wyświetlana. Jedyną możliwością podziału treści tak aby zaczynała się od początku strony jest podział tekstu na rozdziały (przy pomocy styli nagłówkowych).

W przypadku wydania papierowego podział na strony (w tym również numerowanie stron) następuje w procesie przygotowania do druku. W czasie przygotowania do druku należy zwrócić szczególna uwagę i sprawdzić czy strony „układają” się zgodnie z oczekiwaniami. Istnieje możliwość przygotowania kopi rekopisu specjalnie przygotowanego pod potrzeby druku.

Przygotowanie okładki

W celu przygotowania okładki do książki można skorzystać z gotowych szablonów lub wgrać własny szablon.

Po wyborze szablonu należy skorzystać z edytora okładek który umożliwia przygotowanie okładki do wydania elektronicznego i papierowego. Przy pomocy edytora należy umieścić Autora i Tytuł ksiązki odpowiednim miejscu na okładce.

Metadane

Metadane to informacje które opisują książkę. W trakcie procesu wydawniczego należy uzupełnić te informacje. Niektóre dane są niezbędne, o takich danych system będzie informował i bez ich uzupełnienie nie będzie można wydać książki. Przykładem takiej danej jest cena bez wpisania której nie będzie możliwa sprzedaż książki.

Wydanie książki

Po bezbłędnym przejściu całego procesu wydawniczego książka jest wydana i może być rozpowszechniana.

W przypadku wersji elektronicznej rozpowszechnianie polega na umieszczeniu książki w wybranych sklepach internetowych. Książka papierowa jest drukowana w zamówionej ilości egzemplarzy i dostarczona do autora.